รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง
  • Nisit Ruengsawang
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

Species diversity, life cycle and ecology of freshwater sponges in Khao Sam Roi Yot Wetlands, Prachuap Khiri Khan Province

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Nisit Ruengsawang
  • Petch Suthiporn

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-02 15:10:40