วงษ์นภา นาคใหญ่

วงษ์นภา นาคใหญ่
ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่

อีเมล
wongnapa.n@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

เกี่ยวกับตัวเรา
Skin-aging, Anti-aging, Anti-photoaging, Natural products, Cosmetic products


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Development of nanoemulgel cosmeceutical products of Curcuma comosa, Zingiber officinale and Curcuma aromatica extracts 9 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ตีพิมพ์แล้ว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2563
2 Anti-inflammatory and wound healing activities of Anaxagorea luzonensis extract 7 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ โครงการเสร็จสิ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
3 The evaluations of anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-melanogenesis efficacy of the white flower extracts for cosmeceutical products 7 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2564
4 The Development of anti-maskne cosmeceutical products containing Mesua ferrea flower extract 16 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2564