จิตรกร ผดุง

จิตรกร ผดุง
ผศ. จิตรกร ผดุง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. จิตรกร ผดุง

อีเมล
jittrakorn.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี