ปิยนุช นาคพงศ์

ปิยนุช นาคพงศ์
รศ. ปิยนุช นาคพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
รศ. ปิยนุช นาคพงศ์

อีเมล
piyanuch.n@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
ฺBiodiesel, Petrochemistry, Organic chemistry


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี