รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Optimization of free fatty acid reduction in coconut oil via sulfamic acid-catalyzed esterification

บทคัดย่อ ( Abstract )

ABSTRACT This study presents the two-step esterification process for the reduction of free fatty acid (FFA) content in coconut oil to less than 1% w/w. The initial value of FFA content in coconut oil was 25.22% w/w. The esterification reaction in the presence of sulfamic acid as a catalyst was carried out to investigate the optimum conditions and to study the effects of variables on the reaction. These variables included methanol contents of 20-50% v/v, catalyst amounts of 0-15% w/v of oil, reaction temperatures of 25-60 ºC, and reaction times of 1-4 h. The FFA content in oil was determined by AOAC Official Method 940.28 (AOAC 2012). After the two-step process, the FFA content was reduced to 0.91% w/w. The optimum conditions for the first step were a methanol content of 50% v/v, catalyst amount of 10% w/v of oil, a reaction temperature of 60 °C, and a reaction time of 2 h. The optimum conditions for the second step were a methanol content of 40% v/v, catalyst amount of 5% w/v of oil, a reaction temperature of 60 °C, and a reaction time of 2 h. In addition, the results demonstrate that all of the reaction variables had the positive effects on the reaction. Keywords: Free fatty acid, Esterification, Sulfamic acid, Coconut oil

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Krittiyanee Suwannakool
  • Rattiyakorn Yimchang
  • Piyanuch Nakpong

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-21 23:49:37