รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

The reduction of free fatty acid in coconut oil by using montmorillonite K-30 as the heterogeneous catalyst for biodiesel production

บทคัดย่อ ( Abstract )

ABSTRACT High free fatty acid (FFA) coconut oil is one of the attractive feedstocks for low cost biodiesel production, but the high FFA is the big obstacle for the commonly used production process (alkalicatalyzed transesterification) . In this present study, the two-step acid-catalyzed esterification with methanol by using montmorillonite K-30 as the heterogeneous catalyst is employed for the reduction of FFA in coconut oil. The effects of four important variables, such as methanol amounts (20-50% v/v), catalyst amounts (0-11% w/v of oil), reaction temperatures 32-60 oC), and reaction times (0.5-3 h) on the esterification reaction were also investigated. The initial value of FFA content in coconut oil is 4.97% w/w and it was reduced to 2.53% w/w (49.09% conversion) in the first step with 50% v/v of methanol, 5% w/v of oil of catalyst, 60oC and 2 h.Finally, the FFA content was reduced to 1.37%w/w(45.85% conversion) in the second step under the same condition as used in the first step except for the catalyst amount of 7% w/v of oil. The results from the acid-catalyzed esterification in the first step revealed that the four studied variables had a positive effect on the reaction except when the catalyst amounts in the range of 7-11% w/v of oil were used.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Siraprapa Chaleechat
  • Siriruk Maliruk
  • Piyanuch Nakpong

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-22 00:04:54