วินัย อวงพิพัฒน์

วินัย อวงพิพัฒน์
ผศ.ดร. วินัย อวงพิพัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. วินัย อวงพิพัฒน์

อีเมล
winai.o@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี