รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. วินัย อวงพิพัฒน์
  • winai oungpipat
  • สาขา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • -
  • winai.o@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Phytochemical screening and antioxidant properties of ethanolic crude extract of Portulaca grandiflora

บทคัดย่อ ( Abstract )

Portulaca grandiflora is a flowering plant in the Portulaca oleracea family, native to southern Brazil, Argentina, and Uruguay and seen in south Asia. The entire plant has been reported to have medicinal benefits. The present study aimed to study phytochemical screening, total phenolic, total flavonoid contents and the antioxidant activity of the ethanolic crude extract from Portulaca grandiflora. The phytochemical screening of three crude extracts from different organs, including flowers, leaves and stems of Portulaca grandiflora showed that all of the extracts consisted of phenolic and flavonoid compounds. Total phenolic and flavonoid contents were measured by Folin-Ciocalteu and aluminum chloride assays. The results showed that crude extract from the flowers of the Portulaca grandiflora yielded the highest total amount of phenolic and flavonoid compounds of 767.86±0.38 mgGAE/g extract and 439.18±0.18 mgQE/g extract, respectively. The antioxidant efficiency of the extract was studied by 2 assays: DPPH and FRAP. In the DPPH assay, it was found that the crude extract from the flowers of Portulaca grandiflora in ethanol solvent gave the IC50 value equal to 184.96±0.67 mg/L. In contrast, ascorbic acid gave the IC50 equal to 168.12±0.57 mg/L. The flower extracts gave the FRAP value equal to 24.11±0.01 µM Fe2+E/g extract in the FRAP assay. These results suggested that phenols and flavonoids may function as antioxidant agents in Portulaca grandiflora.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Worawat Janmin, Chanudom Bangbon, Thitisuda Bunfoo, Suthida Jurai, and Winai Oungpipat*

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-16 10:08:28