ชุติมา ภาคสัญไชย

ชุติมา ภาคสัญไชย
ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย

อีเมล
chutima.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
ฟิล์มบาง พลาสมา วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี