รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Synthesis, spectral characterization and biological activities of the mixed ligand copper(II) complexes containing guanidine derivatives and antibiotic, ciprofloxacin

บทคัดย่อ ( Abstract )

The mixed ligand complexes of copper(II) chloride containing guanidine derivatives and ciprofloxacin (Hcip), [CuL1(cip)]Cl (1) and [CuL2(cip)]Cl (2), have been synthesized and physicochemically characterized. In these complexes, ciprofloxacin acts as the deprotonated bidentate ligand coordinated with the copper(II) center through oxygen atoms of the carboxylate and pyridine groups. The electronic spectra of new complexes indicate the square planar geometry with CuN2O2 chromophore. Their DNA cleaving ability toward plasmid pBR322 DNA has been investigated by gel electrophoresis. The results show that the DNA cleavage of the complexes probably involves the generation of reactive oxygen species in the oxidative mechanism with the cleaving activity of 2 > 1. The antibacterial activity of the complexes has been screened tested on Gram-negative (E. coli and Pseudomonas aeruginosa PAO01) and Gram-positive (Bacillus cereus) microorganisms in terms of minimum inhibitory concentration (MIC). Both complexes show better antibacterial activity against all tested bacteria than the starting compounds ([CuL1Cl2]2 and [CuL2Cl2]2). Especially, complex 2 displays greater biological activity against E. coli than 1 and ciprofloxacin. The cytotoxicity of the complexes further determined by Resazurin Microplate assay (REMA) reveals that only 2 can inhibit the proliferation of small cell lung cancer (NCI-H187) with better cytotoxicity than the corresponding starting complex.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Atittaya Meenongwa
  • Unchulee Chaveerach
  • Warongporn Rattanabun
  • Patsorn Srithep

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2020-06-23 04:04:38