รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเซรามิกคอมโพสิตของไฮดรอกซีอพาไทต์และนิกเกิลเฟอไรท์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ภัทริณี คลุมดวง
  • ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 07:12:52

\