รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • wichai pornmalairungrueang
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • wichai.p@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

โครงการสร้างเครื่องทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเก้าอี้

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 02:16:26

\