รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

Freshwater invertebrates utilization for foods, agricultural, medical and cosmatics, environment and sustainable conservation purposes

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Narumon Sangpradub
  • La-orsri Sanoamuang
  • Sujeeporn Athibai
  • Nisarat Tungpairojwong
  • Wattana Pattanagul
  • Chutima Hanjavanit
  • Boonsatien Boonsoong
  • Nisit Ruengsawang
  • Kittiya Thawarorit

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-02 15:37:52

\