รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาสูตรโลชั่นบำรุงผิวโดยใช้สารสกัดทับทิมและข้าวเป็นสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา
  • ผศ.ชูศรี ไพศาลอุดมศิลป์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-25 00:58:13

\