จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา

จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา
จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา

อีเมล
janchai.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
มีงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาสูตรโลชั่นบำรุงผิวโดยใช้สารสกัดทับทิมและข้าวเป็นสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 31 จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557