รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูและน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วโดยใช้เปลือกหอยทะเลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประนัดฎา พิมสี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 05:49:36

\