รายละเอียดสิทธิบัตร

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่อผลงาน

กระเป๋าเอนกประสงค์สำหรับใส่ผลงานออกแบบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน

กระเป๋าเอนกประสงค์สำหรับใส่ผลงานออกแบบ ผลิตจากหนังเทียม PU ด้านในปิดทับด้วยผ้ากำมะหยี่ ภายในกระเป๋ามีช่องใส่ของและอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมทั้งมีแผ่นในการปรับประกอบให้ได้ระดับเอียงโดยด้านหลังกระเป๋าสามารถวางและหนีบกระดาษขนาด A2 เพื่อใช้ทำงานศิลปะและการออกแบบได้

เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

000

เผยแพร่ในระดับ

ระดับชาติ

ประเภทสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

วันที่ออก

Jun 6, 2560

วันที่หมดอายุ

Jun 6, 2565

\