รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู
  • Prasert Phaochoo
  • สาขา คณิตศาสตร์
  • -
  • prasert.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Hybrid finite difference for solving differential equations

บทคัดย่อ ( Abstract )

A finite difference is widely used for solving numerical solution of differential equations. Some restriction of traditional finite difference affect to increasing an error of numerical solution. This paper presents a hybrid finite difference, upwind scheme and central finite difference for solving ordinary differential equations and partial differential equations which could have stability more than the traditional method. We found that the numerical solution by hybrid scheme get rid of maximum error more than central finite difference method and level of gamma parameter lead to decreasing of root mean square error.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประเสริฐ เผ่าชู
  • รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2021-07-14 18:34:07

\