รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา
  • Janchai Poonlaphdecha
  • สาขา เคมี
  • -
  • janchai.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Development of body lotion formula by using pomegranate (Punica granatum L.) extract and rice bran oil (Oryza sativa L.) as antimicrobial active compounds

บทคัดย่อ ( Abstract )

This research focuses on the development of a body lotion by using pomegranate peel extract and Thai jasmine rice bran oil as antioxidant and antimicrobial active compounds. Pomegranate peel was extracted with 95% ethanol. While Thai jasmine rice bran oil was obtained by cold press method. Antioxidant testing was detected by using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrzyl (DPPH) scavenging assay. The half maximal inhibitory concentration (IC50) of pomegranate peel and Thai jasmine rice bran were 0.028 and 4.106 mg/mL, respectively. Inhibition of Staphylococcus aureus and Candida albicans were performed by using Agar diffusion. 2.5% and 5% mixture of pomegranate peel and Thai jasmine rice bran extracted compounds which gave the largest inhibition zone of Staphylococcus aureus and Candida albicans as 14 mm. The body lotion mixed extracts prepared from a lotion base with 4 levels of mixtures of the extracted compounds at 0%, 1%, 2.5% and 5%, respectively. The highest efficiency to inhibit Staphylococcus aureus was 2.5% of the extracted compounds in the lotion formula with a 6 mm inhibition zone. However, none of the lotion formulas could inhibit Candida albicans. Freeze Thaw testing was used for the estimation of lotion stability in both chemical and physical properties. Only two body lotion formulas with 2.5% and 5% mixture of the extracted compounds were shown to have the optimal pH range. Finally, it may be concluded that the body lotion containing 2.5% of mixture of extracts showed a

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-05-10 07:55:54

\