รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
  • SAVARAK CHANTARATHEPTIMAKUL
  • สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • -
  • savarak.c@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

ผลของกลูโคสและฟรักโทสต่อสมบัติด้านความหนืดของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6

บทคัดย่อ ( Abstract )

Glucose and fructose (0, 33, 67 and 100% by dry weight of flour) were added to RD6 glutinous rice flour and the pasting properties were investigated by Rapid Visco Analyzer. Results showed that glucose and fructose delayed gelatinization. An increase in gelatinization temperature and time was occurred with sugar added samples, especially for glucose added solution. Increasing in concentration of glucose and fructose caused an increase in peak, trough and final viscosity and fructose gave higher viscosity at same concentration. Moreover, no sugar added and 100% fructose solutions gave high disintegration rate, while 33-67% glucose and fructose solutions gave lower rates. However, retrogradation rates of all samples were not different significantly (P>0.05). Correlation analysis showed that glucose and fructose concentrations positively correlated with gelatinization time, peak viscosity, trough, final viscosity and setback with Pearson correlation coefficients equal to 0.454, 0.685, 0.844, 0.880, and 0.566, respectively (P≤0.05).

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
  • ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-03-12 16:35:52

\