รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การเคลือบอนุภาคโลหะนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแก๊สพิษ

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุดมเดช ภักดี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2022-11-08 03:18:00