รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การประดิษฐ์เซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย

บทคัดย่อ ( Abstract )

ในงานวิจัยนี้ เป็นการประดิษฐ์เซ็นเซอร์ตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยใช้ระบบพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท โดยพัฒนาหมึกพิมพ์นำไฟฟ้าให้มีคุณสมบัติในการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย ใช้วัสดุคอมโพสิตจากคาร์บอนที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร เช่น ท่อนาโนคาร์บอน หรือกราฟีน ผสมกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า เช่น PEDOT:PSS เพื่อให้สามารถตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย ได้ดีที่อุณหภูมิห้อง สามารถพิมพ์ลงบนแผ่นรองรับที่โค้งงอได้ และราคาประหยัด เช่น กระดาษ หรือ พลาสติก เป็นการประดิษฐ ์เซ็นเซอร์แก๊สโดยใช้ต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูง

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุดมเดช ภักดี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2020-09-09 21:02:55