รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับใบบัวหลวง

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุษารัตน์ คำทับทิม
  • รัฐพล หงส์เกรียงไกร

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-03-09 03:51:07