รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
 • wichai pornmalairungrueang
 • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
 • -
 • wichai.p@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

โครงการวิจัย การศึกษาคุณสมบัติของไม้สาธรเพื่อการใช้ประโยชน์

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
 • ธนวรรณ เวียงสีมา
 • ดิเรก กาญจนรูจี
 • สูนฤต เงินส่งเสริม
 • สุริยา สงค์อินทร์
 • กิตติ จรินทร์ทอง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-02-19 01:31:53