รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

พอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวงสำหรับการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุษารัตน์ คำทับทิม

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-09 07:11:10