รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการใช้ ใบมันสำปะหลังดัดแปร

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุษารัตน์ คำทับทิม
  • รศ.อทิตยา ศิริภิญญานนท์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-09 07:08:38