รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า
  • Kanchit Kamlangkla
  • สาขา ฟิสิกส์
  • -
  • kanchit.k@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

Thermoelectric cells from conducting polymer composite

บทคัดย่อ ( Abstract )

This work focuses on performance investigation of a low cost thermoelectric module fabricated from ptype sodium cobalt oxide and n type CuZn alloy. The waste heat conversion measurements indicated that the developed module generated output voltages of 0.35 mVK and 0.85 mVK at temperature differences of 1 to 6 K and 8 to 14 K respectively. As the result this thermoelectric module may be suitable candidate as an electrical generator in moderate voltage applications

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ครรชิต กำลังกล้า
  • ชุติมา อุปถัมป์
  • อภิชาติ พองพลา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-21 14:33:30