รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวตรวจวัด พอลิอะนิลีนสำหรับวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วรพรรณ พรมศิลา และ รศ.อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 06:59:47