รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • wichai pornmalairungrueang
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • wichai.p@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

โครงการ การพัฒนาแผ่นรังผึ้งที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ทดแทนไม้โครงในงานเครื่องเรือน

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 02:14:36