รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

โครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
  • นิตยา สำเร็จผล
  • นัดดา อังสุโวทัย
  • ทัศนีย์ ปิ่นแก้ว

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-28 06:02:18