รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร(ขั้นสูง)สำหรับวิชาชีพที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
  • นิตยา สำเร็จผล
  • นัดดา อังสุโวทัย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-28 04:44:03