รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

บทคัดย่อ ( Abstract )

--

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วาสนา พรรณเทวี
  • อ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ
  • อ. สาโรช เจริญศักดิ์
  • อ. เพ็ชร สุธิภรณ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-30 05:03:26