วาสนา พรรณเทวี

วาสนา พรรณเทวี
วาสนา พรรณเทวี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
วาสนา พรรณเทวี

อีเมล
wasana.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
ชีววิทยา


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 11 วาสนา พรรณเทวี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566