กานดา คล้ายวรรณะ

กานดา คล้ายวรรณะ
กานดา คล้ายวรรณะ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
กานดา คล้ายวรรณะ

อีเมล
kanda.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนโครงสร้างของโลหะ ประเภทเหล้ก S50C เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ 12 กานดา คล้ายวรรณะ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566