รายละเอียดการประชุมวิชาการ

 • จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา
 • Janchai Poonlaphdecha
 • สาขา เคมี
 • -
 • janchai.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

2-Acetyl-1-pyrroline synthesis during rice plant (Oryza sativa L.) growth under controlled salinity conditions

บทคัดย่อ ( Abstract )

Aychade, a fragrant rice variety from the Camargue area of France, was cultivated in a greenhouse under different salinity treatments. Only one concentration level of salt solution (30 mM corresponding to EC=3800±400 μS/cm) was applied, but the timing and duration of salt treatment varied according to the plant growth stage. 2-Acetyl-1-pyrroline (2AP) synthesis was induced in the leaves mainly at the vegetative phase. The increase was correlated with the proline level but not with that of γ-aminobutyric acid (GABA). Interestingly, 2AP levels increased significantly in the grains from the plants subjected to salt treatments. The highest increase occurred in the grains issued from the plants salt-treated during the whole vegetative and reproductive phases

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา
 • Ziya Gunata
 • Renaud Boulanger
 • Isabelle Maraval
 • Sandrine Roques
 • Alain Audebert

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 05:38:20