ดวงสุรีย์ แสนสีระ

ดวงสุรีย์ แสนสีระ
ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ

อีเมล
duangsuree.s@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
Natural Prodct Biotechnology


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
    ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2010
    ผู้จัด : Pure and Applied Chemistry International Conference 2010
    วันที่ : Jan 21, 2553 ถึง Jan 23, 2553
    24

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของน้ำมันหอมระเหย และสารสกัดจากต้นย่านางในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์. 47 ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557