รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ดร. ประนัดฎา พิมสี
  • Pranudda PIMSEE
  • สาขา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • -
  • pranudda.p@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Antioxidant from marigold (Tagetes erecta L.) by ultrasonic assisted extraction and maceration in ethanol for preparation of essence product formulation.

บทคัดย่อ ( Abstract )

This research aimed to study the optimum conditions for extracting active substances from marigolds (Tagetes erecta L.) by comparing two extraction methods, ultrasonic-assisted extraction, and maceration. These extractions were performed in 60% ethanol using marigold flower weight to solvent volume ratios of 1:15 and 2:15. It was found that the extraction by ultrasonic technique at a ratio of 2:15 was the ideal condition. The results showed that the total flavonoid and total phenolic contents were 505.94  1.77 mg QE/g and 77.17  1.10 mg GAE/g extract, respectively. The DPPH free-radical scavenging activity of this extract showed an IC50 value of 39.23 ± 2.40. The preparation of base essence products and the formulations containing 1.00%, 1.25% and 1.50% of marigold extracts showed that all the formulations had a pH in the range of 5.19 - 5.93 and had good stability.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Pranudda Pimsee* Nattharat Mahaisub, Nissara Phasee, Wannisa Keawbankrud and Patsorn Intasan

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 05:14:56