รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู
  • Prasert Phaochoo
  • สาขา คณิตศาสตร์
  • -
  • prasert.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Fractional calculus by inverse Laplace transform for analysis radioactivity

บทคัดย่อ ( Abstract )

A fractional calculus is an excellent tool for solving problems in many researches. This paper presents a fractional calculus for solving differential equations in the problem of radioactive decay. The method for solving problem is inverse Laplace transform of fractional calculus that concerns with Riemann-Liouville fractional derivative, Riemann-Liouville fractional Integral, Mittag Leffler function and Gamma function. The numerical solution of fractional calculus will give the value of radioactivity less than the traditional calculus.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประเสริฐ เผ่าชู
  • รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2021-07-14 18:19:21