รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Development of spectrophotometric method for determination of gabapentin in pharmaceutical formulations by derivatization with chromogenic agents cresol red

บทคัดย่อ ( Abstract )

A spectrophotometric method has been developed for the determination of gabapentin (GBP) in pure form and pharmaceutical preparations. The proposed method is based on the complexation of gabapentin and the chromogenic agent cresol red (CR) obtaining the yellow ion-pair equal-molecular complexes. The extracted complexes showed maxima absorbance at 420 nm and cresol red concentration was 150 mg L-1. A calibration curve was obtained with a linear portion (R2 = 0.999) over the rage of 5 - 50 mg L−1 gabapentin. The detection limit (3σ) and the quantification limit (LOQ) were found to be 0.70 mg L-1 and 0.90 mg L-1, respectively. The relative standard deviation was 0.42 % for 10 mg L-1 gabapentin (n = 10). The proposed method has been successfully applied to the determination of gabapentin in pharmaceutical preparation with percentage recovery range of 96 - 102 %. This method provides rapid, simple and cost-effectiveness.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Atittaya Meenongwa
  • Tapparath Leelasattarathkul
  • Tasanee Purana
  • Kawin Khagonsakkul

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2020-06-23 02:40:37