รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Soft Homomorphisms of k-Soft Hypergroups.

บทคัดย่อ ( Abstract )

Soft set theory was introduced by Molodtsov in 1999 as a general mathematical tool for dealing with problems that contain uncertainity. In this paper, we provide a definition of k-soft hypergroups and study some properties of homomorphisms of hypergroups (Z;o_mZ) and (Z_n;o_mZn ) that induce soft homomorphisms on k-soft hypergroup and k_n-soft hypergroup.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประเสริฐ อยู่สำราญ
  • วิทวัส พันธวิมล

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-22 07:07:21