รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • wichai pornmalairungrueang
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • wichai.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Design of chair Enable for the elderly

บทคัดย่อ ( Abstract )

Abstract The study aimed to analyze, design, prototyping and user satisfaction, enhance performance per chair for the elderly. The data were collected from questionnaires From elderly Sampling from a specific group of people that use a total of 30 people, both before and after design. Data were analyzed using percentage. And a prototype for evaluating applications.The study found that users are demanding for the majority of women age range 71-75 years. A basic knowledge of Prathom 4 and under. Most of which have no income The demand pattern of the first structural steel. There should be facilities like material that feels soft backrest. The technique to create the joints. Appropriate design guidelines, which form the three forms of specialized assessment forms one has the possibility of leading to real production. The proposed combination of the two styles and three researchers have worked to develop a model to be appropriate in the actual production. There is a consistent pattern to use in everyday life. Maintenance can be easily And should look attractive and easy to maintain in order to use it for a long time.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • บุญศักดิ์ สมบุญรอด
  • สุริยา สงค์อินทร์
  • กิตติ จรินทร์ทอง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 02:04:53