รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ดร. ประนัดฎา พิมสี
  • Pranudda PIMSEE
  • สาขา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • -
  • pranudda.p@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Antioxidant activity and secondary metabolites of Abutilon indicum (Linn.) Sweet from the central region of Thailand

บทคัดย่อ ( Abstract )

The antioxidant activity is considered to be an important property of medicinal plants, and much of this is associated with secondary metabolites, such as polyphenols and alkaloids. This paper describes determinations of the antioxidant, polyphenol and alkaloid contents of leaves of the medicinal plant Abutilon indicum (Linn.) Sweet from Ratchaburi Province in central Thailand. Fresh leaves were extracted by maceration and sonication using 70%, and 95% aqueous ethanol. Antioxidant activities, total phenolics and alkaloids were then determined in the crude extracts by the DPPH, Folin-Ciocalteau and Bromocresol Green methods, respectively. 70% aqueous ethanol extracts obtained by sonication showed the strongest antioxidant activities, and the highest total contents of phenolic compounds, whereas the alkaloid content was highest in the 95% ethanol extract obtained by sonication. The results from this study demonstrate that the sonication method is the most suitable for extraction of secondary metabolites from Abutilon indicum (Linn.) Sweet leaves, but different solvent systems favour the extraction of different components.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Niramon Worasith*, Bernard A Goodman, Pranudda Pimsee, Kannika Rotliang and Orada Jengcharoen

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 02:13:40