รายละเอียดข่าว


Posted on Aug 17, 2560บุคลากรภายนอกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลกระเป๋า

 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คุณไพโรจน์ สังวริบุตร และ คุณจิตรลดา สังวริบุตร ได้เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทีมผู้บริหาร โดยมี ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ประกอบด้วยผศ.ดร.อาทิตยามีหนองหว้า ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ และ อาจารย์วรรณิสา แก้วบ้านกรูด มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลกระเป๋า ซึ่งประกอบด้วย 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเป๋าที่ทำจากวัสดุหนังแคนวาส หนังวัว และหนังแกะ ผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโลหะตกแต่งกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ลบรอยปากกา ซึ่งทางทีมคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงามจะได้นำโจทย์ปัญหาที่ได้รับนี้ไปทำการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาสูตรต่อไป