รายละเอียดข่าว


Posted on Aug 17, 2560งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี การพิมพ์ วัสดุการพิมพ์และป้ายโฆษณา (Print Tech & Signage 2023) ครั้งที่10

ด้วยบริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด  ได้เรียนเชิญ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นำผลงานของนักศึกษาจากการสร้างชิ้นงานของเครื่องพิมพ์ 3D ซึ่งเป็นการสร้างชิ้นงานแบบ Additive Manufacturing จากวัสดุเส้นพลาสติก เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์และป้ายโฆษณา (Print Tech  & Signage 2023) ครั้งที่10 ในวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ impact เมืองทองธานี Hall 9-10 Booth G23,25 ภายในงานนอกจากมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 แล้วยังมีกิจกรรมโชว์การสาธิตกระบวนสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 3D จากนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคธุรกิจอย่างมากมาย ทั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย