รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

Improvement in the electrical properties of lead-free BNT based ceramics induced by heterogeneous and homogeneous seeds for piezoelectric applications.

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2021-07-02 11:09:50

\