รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

Electrical and energy storage properties of BNKT-BT lead-free ceramics

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี
  • นายดิเรก บุญธรรม
  • ผศ.ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2021-07-02 11:06:18

\