รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเซรามิกกลุ่มไร้สารตะกั่วด้วยวิธีการใช้เมล็ดเหนี่ยวนำสำหรับประยุกต์ใช้งานตัว ตรวจจับไพอิโซอิเล็กทริก

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2021-07-15 06:31:34

\