รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟและเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อลดเวลาการลดความชื้น เมล็ดปาล์มน้ำมันและลดปริมาณเชื้อปนเปื้อน

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ดิเรก บุญธรรม
  • ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ
  • ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
  • อาธร สระกลาง
  • ประสิทธิ์ ขุนสนิท
  • อาหลี ตำหมัน
  • เฉลิม เต๊ะสนู
  • การเกตุ วัฒนสิทธิ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-26 13:45:16

\