รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ดิเรก บุญธรม
  • ผศ.ดร หมุดตอเล็บ หนิสอ
  • ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
  • อาหลี ตำหมัน

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-24 10:52:21

\