บุรณี อดิศรพันธ์กุล

บุรณี อดิศรพันธ์กุล
บุรณี อดิศรพันธ์กุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
บุรณี อดิศรพันธ์กุล

อีเมล
buranee.a@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
ด้านการถ่ายภาพในสตูดิโอ ด้านการถ่ายภาพขาวดำ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\